Aleksander KAPINOS

KAPINOS ALEKSANDER JÓZEF – lat 37, dwoje dzieci: Anita i Nikodem. Absolwent Wyższej
Szkoły Handlowej w Kielcach i Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie. Od 12 lat strażak
zawodowy zatrudniony w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.
Ponadto wykładowca i instruktor przedmiotów zawodowych na uczelni wyższej. W latach
2001-2002 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowych w Kosowie, a na przełomie
2005 i 2006 roku w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku za co został odznaczony przez
Prezydenta RP. Od 10 lat członek NSZZ Solidarność przy KP PSP w Mielcu. Od wielu lat
angażuje się na rzecz poprawy bezpieczeństwa w zakładach pracy zarówno prywatnych jak i
państwowych prowadząc warsztaty i szkolenia w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej
oraz pierwszej pomocy medycznej. Ceni sobie dobrą współpracę, uczciwość oraz
sumienność. Kreatywny z poczuciem humoru oraz optymistycznym podejściem do życia.
Niezwykle ważna jest dla niego rodzina oraz patriotyzm.
W województwie podkarpackim priorytetem dla niego jest rozwój infrastruktury drogowej
jak i kolejowej, a także wsparcie samorządów lokalnych w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, budowy nowych żłobków, przedszkoli oraz nowoczesnych miejsc rekreacji.
Istotnym elementem ponadto jest wspieranie mikro i małych przedsiębiorstw wdrażających
i inwestujących w nowoczesne technologie.