Alicja BOBOLA

Alicja Bobola (28 lat)

Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15

Kandydatka do Sejmiku Województwa Podkarpackiego (Okr 1)

Urodziłam się i mieszkam na stałe w Rzeszowie. Jestem wiceprezesem Fundacji „Bedziem Polakami” oraz dyrektorem prywatnej Szkoły Muzyki w Rzeszowie.  Ukończyłam studia dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz grafiki komputerowej w mediach. Na co dzień jestem współpracownikiem posła Kukiz’15 – Macieja Masłowskiego. W swojej pracy poznałam wiele problemów dotyczących różnych kwestii życia społecznego. Doskonale znam specyfikę poszczególnych powiatów województwa podkarpackiego. Interesują mnie tematy zarówno gospodarcze jak i społeczne. W swoich działalności społecznej przeprowadziłam wiele akcji charytatywnych oraz prowadziłam projekty dotyczące wsparcia Polaków mieszkających obecnie na Ukrainie.

Jako kandydatka do Sejmiku województwa Podkarpackiego chcę, aby cały nasz region rozwijał się w sposób równomierny. Podkarpacie to województwo o wielkim potencjale gospodarczym oraz turystycznym, dlatego należy zadbać o każda jego część. Za priorytet Podkarpacia uważam wykonanie stałego i szybkiego połączenia ze stolicą oraz usprawnienie infrastruktury pomiędzy kluczowymi miastami województwa.