Bartłomiej JURASZ

Lista nr. 8 Pozycja nr. 3 Jurasz Bartłomiej Adam. 28lat. Wykształcenie średnie.
Jestem mieszkańcem Pułanek małej miejscowości położonej w gminie Frysztak. Na co dzień pracuje w lokalu gastronomicznym we Frysztaku. Od kilkunastu lat jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej gdzie pełnię funkcję kierowcy, ratownika oraz gospodarza. Mocno cenię wartości patriotyczne. Chciałbym aby Podkarpacie rozwijało się jak najlepiej a przede wszystkim ponad podziałami partyjnymi, tak żeby to obywatel miał prawo decydować o tym co dzieje się w jego regionie. Nasz region ma wiele zalet trzeba je po prostu mądrze wykorzystać.
Polityka to nie praca którą wykonuje się 8 czy 10 godzin dziennie to przede wszystkim służba dla obywateli.