Paweł GOCLON

Kandydaci, Okręg nr 2, Sejmik Województwa Podkarpackiego

Paweł Goclon. nr 1 okręg 2 sejmik wojewódzki. Magister Informatyki i Ekonometrii o specjalności Programowanie aplikacji e-biznesowych. Posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu międzynarodowa firmą IT oraz w administracji publicznej. Osoba zaangażowana społecznie w pracę z osobami niewidomymi oraz wieloletni instruktor Związku Harcerstwa Polskiego. Człowiek dla którego ojczyzna i rodzina ma najwyższe znaczenie, żołnierz Wojska Polskiego. Read more about Paweł GOCLON[…]

Aleksander KAPINOS

Kandydaci, Okręg nr 2, Sejmik Województwa Podkarpackiego

KAPINOS ALEKSANDER JÓZEF – lat 37, dwoje dzieci: Anita i Nikodem. Absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach i Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie. Od 12 lat strażak zawodowy zatrudniony w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu. Ponadto wykładowca i instruktor przedmiotów zawodowych na uczelni wyższej. W latach 2001-2002 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowych w Read more about Aleksander KAPINOS[…]

Bartłomiej JURASZ

Kandydaci, Okręg nr 2, Sejmik Województwa Podkarpackiego

Lista nr. 8 Pozycja nr. 3 Jurasz Bartłomiej Adam. 28lat. Wykształcenie średnie. Jestem mieszkańcem Pułanek małej miejscowości położonej w gminie Frysztak. Na co dzień pracuje w lokalu gastronomicznym we Frysztaku. Od kilkunastu lat jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej gdzie pełnię funkcję kierowcy, ratownika oraz gospodarza. Mocno cenię wartości patriotyczne. Chciałbym aby Podkarpacie rozwijało się jak Read more about Bartłomiej JURASZ[…]

Jolanta LUKA

Kandydaci, Okręg nr 2, Sejmik Województwa Podkarpackiego

LUKA JOLANTA ANNA – lat 43, zamężna, dwoje dzieci: Artur i Ania. Absolwentka Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (pielęgniarstwo). Od ponad 20 lat pracuje w służbie zdrowia w Mielcu jako pielęgniarka rodzinna. Ukończyła szereg kursów i szkoleń zawodowych, brała również czynny udział w Pielęgniarskich Międzynarodowych Konferencjach Naukowych. Od wielu lat angażuje się na rzecz społeczności lokalnej. Read more about Jolanta LUKA[…]

Mariusz ZAMORSKI

Kandydaci, Okręg nr 2, Sejmik Województwa Podkarpackiego

Mam 31 lat, jestem żonaty. Pochodzę z miejscowości Żyznów w powiecie strzyżowskim Z wykształcenia jestem informatykiem. Obecnie pracuję w administracji szkolnej. Kandyduję, ponieważ znane mi są problemy lokalnych społeczności, mniejszych miast, które często są pomijane. Władze województwa nie do końca dostrzegają problemy gmin i powiatów, którym bardzo trudno jest uzyskać dofinansowanie potrzebnych dla mieszkańców inwestycji. Read more about Mariusz ZAMORSKI[…]