Dominik KOZIK

Urodzony w Rzeszowie w 1984 roku. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. Magister inżynier mechaniki i budowy maszyn o specjalności mechatronika. Absolwent studiów podyplomowych silniki lotnicze i studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych. Doktorant u prof. Jana Zwolaka wykonujący badania trwałościowe przekładni mechanicznych. Posiadający 10-letnie doświadczenie jako konstruktor analityk silników lotniczych i koordynator zespołu analiz wytrzymałościowych, nabyte w firmie MTU Aero Engines Polska w Tajęcinie. Były kierownik Centrum Badań i Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa w Warszawie. Obecnie właściciel Centrum Nowych Technologii zajmujący się projektowaniem maszyn i urządzeń oraz zarządzaniem projektami badawczo- rozwojowymi dla innych przedsiębiorstw. Ekspert ds. oceny naukowo- technologicznej i biznesowo- gospodarczej w instytucjach publicznych, m.in. Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwie Rozwoju, Urzędach Marszałkowskich. Autor i współautor patentów, publikacji naukowych, funkcjonujących rozwiązań technicznych, pomysłów racjonalizatorskich. Laureat konkursu „Najbardziej innowacyjna koncepcja funkcjonowania firmy” Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Współpracownik Fundacji ‘Know-How’ zajmującej się upowszechnianiem nauki. Jako radny w Radzie Miasta Rzeszowa chciałby zająć się zagadnieniami dotyczącymi inwestycji, pozyskiwaniem funduszy unijnych oraz współpracą na lini nauka- biznes.