Ewelina NYCZ

Ewelina Nycz

Kandydatka do Rady Miasta Rzeszowa

Okręg 3, miejsce 1

 

Mieszanka Rzeszowa, działaczka społeczno-gospodarcza. Od 7 lat pracuje w organizacji pozarządowej w Rzeszowie współpracując z podkarpackimi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie podkarpackiej przedsiębiorczości. Od ubiegłego roku, już jako dyrektor ds. rozwoju i promocji produktu, intensywnie wspiera promocję podkarpackich produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych w kraju i zagranicą. W tym roku rozpoczęła pracę jako wykładowca akademicki na Politechnice Rzeszowskiej. Przez wszystkie te lata wspomaga zawodowo rodzimą przedsiębiorczość lokalną. Z kolei społecznie – rozwój zawodowy młodych ludzi.

 

Absolwentka studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie oraz studium doktoranckiego z zakresu socjologii. Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej a także absolwentka Wydziału Zarządzania Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias w Lizbonie, oraz studiów z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

 

Ponadto, członek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności oraz Przewodnicząca ekspertów w Parlamentarnym Zespole ds. polityki klastrowej.

 

Jest przekonana, że w Rzeszowie CZAS IŚĆ DO PRZODU.

 

Najważniejsze dla niej kwestie to m.in.:

ü lokalny patriotyzm konsumencki

ü wspieranie rzeszowskich organizacji pozarządowych

ü rozwój małej i średniej przedsiębiorczości lokalnej

ü poszerzenie oferty kulturowo-turystycznej miasta

ü mądre gospodarowanie przestrzenią miejską

ü zachowanie i rozwój terenów zielonych Rzeszowa

 

Uwielbia podróże, poznawanie nowych kultur i taniec.