Jacek GIENIEC

Jacek Gieniec, wykształcenie wyższe magisterskie. Kandydat do Rady Miasta Rzeszowa z okręgu nr 3, pozycja nr 2.

Mam 37 lat, żonę i trzech synów. Od 2007r związany PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie, gdzie pracuję obecnie w Biurze Zakładu.
Od grudnia 2016r jestem Zastępcą Przewodniczącego Rady Osiedla Dąbrowskiego. Dzięki moim działaniom m. in. zamontowano próg zwalniający na  ulicy Architektów oraz wykonano tymczasowe utwardzone przejście łączące ulicę Architektów z ulicą Boya Żeleńskiego. Byłem również zaangażowany w opracowanie projektu do budżetu obywatelskiego: „Budowa mini boiska dla młodych piłkarskich talentów z Przedszkola Publiczne nr 42 na Osiedlu Dąbrowskiego.” Projekt wygrał i został przyjęty do realizacji w 2019r.
W ramach pracy zawodowej mocno angażuję się w budowę przejścia (tunelu) dla pieszych pod torem kolejowym, łączącym ulicę Zawiszy z ulicą Podkarpacką na wysokości Autoryzowanego Salonu Seat.
Obszary, którymi chciałbym się zająć to m. in.:
  • Współpraca z koleją na rzecz rozwoju kolejowego transportu aglomeracyjnego;
  • Problem smogu na Osiedlu Dąbrowskiego (rejon ulicy Rymanowskiej) i Osiedlach Śródmieście Północ i Śródmieście Południe;
  • Nowe miejsca parkingowe przy ulicy Chmaja, Krzywoustego i przy planowanej drodze 9KDD (odcinek ulicy Podgórskiej łączący ulicę Architektów z ulicą Boya Żeleńskiego);
  • Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników w miejscach gdzie ich nie ma, bądź są w złym stanie (chodnik przy przyszłej drodze 9KDD, przy ulicy Zawiszy w kierunku ulicy Podkarpackiej, aż do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8, a także wzdłuż ulicy Matuszczaka w kierunku Pratt & Whitney Rzeszów S.A.);
  • Budowa boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 10.