Jerzy KACZMAREK

urodzony 03,04,1973 r.
żonaty, ojciec dwóch synów
wykształcenie średnie – technik mechanik pojazdów samochodowych
były sędzia piłki nożnej, członek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej, obecnie prowadzący wraz z małżonką
działalność gospodarczą.
Optymista bez względu na okoliczności, z racjonalnym spojrzeniem na sytuacje.
Moje propozycje to zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla młodzieży,
zabezpieczenia interesów mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw wobec dużych graczy, szczególnie w aspekcie handlu.
Nie może być tak, że wpuszczamy wielkie
sieciówki, oferujemy im mnóstwo ulg i równocześnie nie dajemy takich samych
szans czy możliwości lokalnych przedsiębiorców.
Hipermarkety i dyskonty, które nie płacą nawet u nas podatków i tak by
zainwestowały, bo mają w tym interes ekonomiczny. A
dobrobyt naszego miasta nie zależy od tego, czy zainwestuje u nas „DUŻY” czy
nie. Zatem: ulgi tak – ale dla lokalnych firm.
Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
Chciałbym, aby każdemu mieszkańcowi żyło się tutaj, w naszym pięknym mieście,
jak najlepiej.