Jolanta LUKA

LUKA JOLANTA ANNA – lat 43, zamężna, dwoje dzieci: Artur i Ania. Absolwentka Wydziału
Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (pielęgniarstwo). Od ponad 20 lat pracuje
w służbie zdrowia w Mielcu jako pielęgniarka rodzinna. Ukończyła szereg kursów i szkoleń
zawodowych, brała również czynny udział w Pielęgniarskich Międzynarodowych
Konferencjach Naukowych. Od wielu lat angażuje się na rzecz społeczności lokalnej.
Społecznie pracowała także jako opiekun kolonii dla dzieci i młodzieży a przez wiele lat była
członkiem Rady Rodziców oraz Rady Sołeckiej. Ceni sobie dobrą organizację, pracowitość,
dialog oraz pracę w zespole. Niezwykle ważny jest dla niej szacunek do ludzi i tradycji.
W zbliżających wyborach samorządowych priorytetem dla niej jest służba zdrowia i poprawa
jakości świadczonych usług oraz większa dostępność specjalistów dla każdego pacjenta, a
zwłaszcza dla dzieci.