Krzysztof HOLDENMAJER

Rzeszów Okręg wyborczy 1. miejsce nr 3 lista nr 8 Kukiz 15

Wiek: 40 lat
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie wyższe ukończone studia pedagogika opiekuńczo wychowawcza na Uniwersytecie Rzeszowskim, Studia podyplomowe z zakresu Autyzm, Asperger.
Zainteresowania: turystyka górska, psychologia, dobra muzyka.
Jestem osobą ambitną, przedsiębiorczą, zaradną i aktywną. Wytrwale dążę do postawionych sobie celów. Jestem mieszkańcem Rzeszowa i znam jego problemy.
Program:
Wspieranie i wprowadzanie działań, które przyniosą korzyści lokalnej społeczności (budowanie wzajemnych relacji).
Modernizacja dróg i chodników, budowa nowych ścieżek rowerowych parkingów osiedlowych – dbanie o należyte ich utrzymanie.
Komunikacja – poprawa funkcjonowania transportu publicznego przez zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów i dostosowania ich do potrzeb mieszkańców.
Aktywne wsparcie istniejących małych i średnich przedsiębiorców.
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży- aktywne formy wypoczynku, tworzenie nowych siłowni w parkach, skwerach miejsc przyjaznych do wypoczynku i rekreacji.
Tworzenie miejsc w z możliwością bezpłatnego korzystania z Internetu miejsca Hot-Spot, interaktywne ławeczki.
Wspieranie szkół, placówek opiekuńczo wychowawczych w pozyskiwaniu grantów i funduszy na realizację projektów unijnych.
Wspieranie działań seniorów.
Ekologia- Rzeszów przyjazny środowisku, kładzenie nacisku na rezygnację z plastikowych opakowań w mieście.

Reprezentuję Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15 startuje z miejsca 3. Głosować na mnie mogą mieszkańcy: Miłocin, Baranówka, Generała Władysława Andersa, Króla Stanisława Augusta, Krakowska-Południe, Franciszka Kotuli, Przybyszówka, Bzianka.