Maciej MASŁOWSKI

O Mnie

34 lata, Urodził się i wychował w Rzeszowie. Absolwent kierunku Informatyka i Ekonometria w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonometrii w Rzeszowie, a także w ramach stypendium międzynarodowego kontynuował naukę w Finlandii.

Od 2010r. nauczyciel akademicki i doktorant Uniwersytetu Rzeszowskiego. Swoją wiedzę i doświadczenie doskonalił m.in. na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech i na Cyprze.

W 2015r. uzyskał mandat Posła na Sejm Rzeczypospolitej zdobywając 15 303 głosy.

Jeden z najbardziej aktywnych posłów. Ponad 300 złożonych interpelacji, blisko 140 wystąpień z mównicy sejmowej, liczne interwencje w regionie.

Przewodniczący parlamentarnych zespołów ds. polityki klastrowej, a także Cyfryzacji, Innowacyjności, IT i High-Tech.

Przewodniczący grupy parlamentarnej Polska-Estonia, a także członek delegacji Parlamentu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu.

NOWA JAKOŚĆ POLITYKI MIEJSKIEJ

– Jawność i przejrzystość funkcjonowania władz lokalnych
– Zrównoważony budżet i zakaz zadłużania miasta
– Zwiększenie roli Rady Miasta i Rad Osiedli
– Ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi
– Transmisja wideo z obrad Rady Miasta

MIASTO DLA WSZYSTKICH

– Wieloletni plan zagospodarowania przestrzennego
– Nowe żłobki i przedszkola
– Zadaszenia dla placów zabaw
– Likwidacja barier architektonicznych
– Klub Seniora na każdym osiedlu
– Kino plenerowe, osiedlowe wiaty grillowe

PRZYJAZNE MIASTO

– Usprawniona komunikacja miejska
– Darmowe parkingi dla mieszkańców Rzeszowa
– Nowe schronisko dla zwierząt
– Place zabaw dla psów
– Rozbudowa infrastruktury rowerowej
– Plac dla food trucków

BEZPIECZNY RZESZÓW

– Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego
– Doświetlenie miasta
– Defibrylatory AED w kluczowych miejscach
– Drugie ujęcie wody pitnej w Rzeszowie
– Czyste i zdrowe powietrze

RZESZÓW PRZYSZŁOŚCI

– Szeroka współpraca międzynarodowa
– Kompleksowa oferta turystyczna
– Międzynarodowy Festiwal Muzyczny
– Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy Resovii
– Wsparcie lokalnych klubów sportowych i wspieranie niedocenianych dyscyplin
– Zagospodarowanie rzeszowskich Bulwarów i ochrona zieleni wysokiej w mieście

SMART CITY

– Bezpłatny i szybki dostęp do Internetu
– e-Administracja
– Miejska aplikacja mobilna – Twój głos ma znaczenie
– Inteligentne zarządzanie ruchem
– Innowacyjne rozwiązania – ławki solarne
– Miejska Wypożyczalnia Samochodów Elektrycznych na minuty

CZYSTE POWIETRZE

– Dążenie do korzystnej finansowo dla mieszkańca
– Taryfy smogowe korzystne dla mieszkańców
– Zwiększenie ilości czujników jakości powietrza
– Innowacyjne narzędzia filtracji CO2
– Rozwój programu elektromobilności

TAK DLA TORU WYŚCIGOWEGO W RZESZOWIE