Paweł GOCLON

Paweł Goclon. nr 1 okręg 2 sejmik wojewódzki.

Magister Informatyki i Ekonometrii o specjalności Programowanie aplikacji e-biznesowych. Posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu międzynarodowa firmą IT oraz w administracji publicznej. Osoba zaangażowana społecznie w pracę z osobami niewidomymi oraz wieloletni instruktor Związku Harcerstwa Polskiego. Człowiek dla którego ojczyzna i rodzina ma najwyższe znaczenie, żołnierz Wojska Polskiego. W swoim planie na region stawia na inwestycje które przyniosą zysk wszystkim mieszkańcom.