Teresa TĘCZA

Mam 53 lata. Zdecydowałam się na kandydowanie do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, aby razem z Państwem realizować społeczne potrzeby.

Posiadam wykształcenie wyższe, wiedzę administracyjno-samorządową i doświadczenie m.in. z zakresu infrastruktury, gospodarki przestrzennej, które chcę wykorzystać w mojej pracy.

Zwrócę szczególną uwagę na infrastrukturę – na jej budowę, przebudowę i rozbudowę.

Moje działania skupią się w zakresie infrastruktury ekonomicznej, obejmującej usługi w zakresie transportu, komunikacji, oraz w zakresie rozwoju funkcji mieszkaniowej i infrastruktury społecznej.